Draadhaarfoxterrierkennel Dingley Dell dog logo
Draadhaarfoxterrierkennel

" DINGLEY - DELL "

Draadhaarfoxterrierkennel Dingley Dell en elke 2 maanden kans op...
new disclaimer ned club

Lid van verdienste
Ned. Foxterrier ClubSchrijf wat in mijn:

Gastenboek weather

In 1876 wordt in Engeland de "Fox Terrier Club of England" opgericht. Speciaal Frances Redmond heeft in deze tijd een belangrijke rol gespeeld in de gladhaarfokkerij, een rol, welke later door de Hertogin van Newcastle werd overgenomen, van wie "Of Notts"strain de moderne gladhaar en ook de draadhaar, zoals we later zullen zin, afstamt.

In 1913 wordt, op initiatief van Mr. Calvert Butler, de "Wire Fox Terrier Association"opgericht, een club dus, die zich uitsluitend ging bezig houden met de fokkerij van draadharen. Omstreeks die tijd begon de draadhaar in populariteit te winnen. Door onderlinge kruising van glad - en draadhaar, was de draadhaar sinds "Old Tip" in exterieur sterk vooruit gegaan. De lang vergruisde draadhaar zou zijn gladharige soortgenoot weldra de loef afsteken!

In 1906 fokte de Hertogin van Newcastle "Comedian of Notts", een reu, welke later de stamvader van de moderne draadhaar zou blijken te zijn. Zij kruiste toen nog steeds de beide vari╬╗teiten door elkaar: zo gaf een paring tussen "Comedian" en de gladhaarteef "Cobnut of Notts" als resultaat de bekenden. "Chunky of Notts". Na omstreeks 1910 echter werd er in de draadhaarfokkerij geen gebruik meer gemaakt van galdharen

De volgende mijlpaal in de fokkerij was de geboorte van "Talavera Simon" in 1924. Zonder deze reu is de moderne fokkerij eenvoudig ondenkbaar. Het is helaas niet mogelijk in dit korte bestek uit te weiden over de relatie, welke er bestaat tussen Simon en de hedendaagse draadhaarfoxterriers. In grove trekken kunnen we zeggen, dat er drie mannelijke lijnen in de draadhaarfokkerij bestaan

Deze indeling volgens Dr. Krasilnikoff geeft de beginneling op het gebied van draadhaarafstammingen een houvast, men dient echter niet uit het oog te verliezen, dat de vrouwelijke lijn minstens even belangrijk is. Over deze "tail female" te schrijven zou echter veel te veel ruimte in nemen. Diegenen, die zich interesseren voor de foxterrierfokkerij kunnen zich door middel van de vele voorteffelijke, meestal in de Engelse taal geschreven boeken, welke er op dit gebied zijn verschenen, verder in de boeiende materie verdiepen.